Vật liệu quảng cáo

Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M103
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M103
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M230
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M230
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M10
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M10
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G13
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G13
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M227
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M227
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G12
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G12
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim màu xuyên sáng 3630-22
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim màu xuyên sáng 3630-22
 
 • Hộp đèn quảng cáo, hình ảnh cửa sổ, bảng hiệu kỹ thuật số, quảng cáo ngoài trời, quầy hàng…
 • Có thể tiết kiệm năng lượng.
 • Tự ngắt nguồn điện và sức nóng.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-261
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-261
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim in trong bóng IJ3650-114
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim in trong bóng IJ3650-114
 
 • Hộp đèn quảng cáo, kháng dung môi, thích hợp với các biển hiệu để gần trạm xăng
 • Có thể tiết kiệm năng lượng.
 • Có thể chịu được sự cố tràn nhiên liệu, phù hợp với tàu chở dầu.
Phim in xuyên sáng IJ3630-22
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim in xuyên sáng IJ3630-22
 
 • Hộp đèn quảng cáo, kháng dung môi, thích hợp với các biển hiệu để gần trạm xăng
 • Có thể tiết kiệm năng lượng.
 • Có thể chịu được sự cố tràn nhiên liệu, phù hợp với tàu chở dầu.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim in trang trí, hình ảnh phương tiện vận tải IJ180Cv3-10
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim in trang trí, hình ảnh phương tiện vận tải IJ180Cv3-10
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải, quảng cáo trang trí..
 • Phát huy tác dụng trên các vết bẩn cứng đầu như dư lượng chất kết dính và sáp nến
 • Bảo vệ lâu dài cho sản phẩm tương, độ bền màu lâu.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-CF12
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-CF12
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G14
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G14
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M12
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-M12
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G54
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G54
 
 • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
 • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
 • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
 • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
Phim in trang trí trong suốt IJ8150
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim in trang trí trong suốt IJ8150
 
 • Trang trí vách kính văn phòng, hình ảnh cửa sổ, bảng hiệu kỹ thuật số, quảng cáo ngoài trời, quầy hàng…
 • Bảo vệ khỏi tia UV, thời tiết khô nóng, và chống mài mòn cho công trình xây dựng đồ họa cơ bản
 • Giảm sức nóng