An toàn giao thông

Phim dạ quang
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Phim dạ quang
 
 • Được chứng nhận cung cấp bởi Hải quân Mỹ
 • Tăng tầm nhìn của các dấu hiệu và biển báo trong điều kiện trời tối và ánh sáng yếu
 • Tự nạp năng lượng điện bổ sung và tiếp tục phát sáng trong trường hợp mất điện
 • Linh hoạt và phù hợp trong điều kiện thiếu năng lượng
Mực xuyên sáng 884I màu vàng
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Mực xuyên sáng 884I màu vàng
 
 • Mực xuyên sáng bền màu, mau khô, phù hợp với in lụa (in lưới) trong sản xuất biển báo
 • Mực xuyên sáng trong suốt 880N có thể sử dụng để dán mép màng phản quang ngăn thấm nước
 • Dễ áp dụng
 • Khô nhanh
Mực xuyên sáng 883N màu xanh dương
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Mực xuyên sáng 883N màu xanh dương
 
 • Mực xuyên sáng bền màu, mau khô, phù hợp với in lụa (in lưới) trong sản xuất biển báo
 • Mực xuyên sáng trong suốt 880N có thể sử dụng để dán mép màng phản quang ngăn thấm nước
 • Dễ áp dụng
 • Khô nhanh
Mực xuyên sáng 882I màu đỏ
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Mực xuyên sáng 882I màu đỏ
 
 • Mực xuyên sáng bền màu, mau khô, phù hợp với in lụa (in lưới) trong sản xuất biển báo
 • Mực xuyên sáng trong suốt 880N có thể sử dụng để dán mép màng phản quang ngăn thấm nước
 • Dễ áp dụng
 • Khô nhanh
Màng phản quang HIP 3935 màu xanh dương khổ 48 IN X 50 YD
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang HIP 3935 màu xanh dương khổ 48 IN X 50 YD
 
 • Đáp ứng yêu cầu ASTM D4956 và TCVN 7887 loại III và loại IV
 • Phù hợp với loại đường quốc lộ, đường tỉnh, và đường đô thị
 • Công nghệ vi lăng kính cường độ cao
 • Lớp phủ vi lăng kính cường độ cao
Màng phản quang HIP 3932 màu đỏ khổ 48 IN X 50 YD
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang HIP 3932 màu đỏ khổ 48 IN X 50 YD
 
 • Đáp ứng yêu cầu ASTM D4956 và TCVN 7887 loại III và loại IV
 • Phù hợp với loại đường quốc lộ, đường tỉnh, và đường đô thị
 • Công nghệ vi lăng kính cường độ cao
 • Lớp phủ vi lăng kính cường độ cao
Màng phản quang HIP 3931 màu vàng khổ 48 IN X 50 YD
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang HIP 3931 màu vàng khổ 48 IN X 50 YD
 
 • Đáp ứng yêu cầu ASTM D4956 và TCVN 7887 loại III và loại IV
 • Phù hợp với loại đường quốc lộ, đường tỉnh, và đường đô thị
 • Công nghệ vi lăng kính cường độ cao
 • Lớp phủ vi lăng kính cường độ cao
Màng phản quang HIP 3930 màu trắng khổ 48 IN X 50 YD
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang HIP 3930 màu trắng khổ 48 IN X 50 YD
 
 • Đáp ứng yêu cầu ASTM D4956 và TCVN 7887 loại III và loại IV
 • Phù hợp với loại đường quốc lộ, đường tỉnh, và đường đô thị
 • Công nghệ vi lăng kính cường độ cao
 • Lớp phủ vi lăng kính cường độ cao
Màng phản quang 983-72 màu đỏ (ứng dụng cho xe tải)
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang 983-72 màu đỏ (ứng dụng cho xe tải)
 
 • Phản quang cấu trúc kim cương cộng với keo nhạy áp lực dễ thi công lắp đặt trên phương tiện
 • Vượt tiêu chuẩn NHTSA
 • Dễ dàng bóc tách lớp lót
 • Sản phẩm có tính phản quang cao
Màng phản quang 983-71 màu vàng (ứng dụng cho xe tải)
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang 983-71 màu vàng (ứng dụng cho xe tải)
 
 • Phản quang cấu trúc kim cương cộng với keo nhạy áp lực dễ thi công lắp đặt trên phương tiện
 • Vượt tiêu chuẩn NHTSA
 • Dễ dàng bóc tách lớp lót
 • Sản phẩm có tính phản quang cao
Màng phản quang 983-32 màu trắng đỏ (ứng dụng cho xe tải)
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang 983-32 màu trắng đỏ (ứng dụng cho xe tải)
 
 • Phản quang cấu trúc kim cương cộng với keo nhạy áp lực dễ thi công lắp đặt trên phương tiện
 • Vượt tiêu chuẩn NHTSA
 • Dễ dàng bóc tách lớp lót
 • Sản phẩm có tính phản quang cao
Màng phản quang 7935 màu xanh dương cấp 3M
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang 7935 màu xanh dương cấp 3M
 
 • Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D4956 và TCVN 7887 loại I
 • Công nghệ Micro-seal đem lại hình ảnh đồng nhất, linh hoạt trên bề mặt
 • Độ phản quang có độ bền cao đến 7 năm, dành cho biển báo dưới những điều kiện không quá khắc nghiệt
 • Nguyên liệu dễ dàng thi công
Màng phản quang 7932 màu đỏ cấp 3M
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang 7932 màu đỏ cấp 3M
 
 • Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D4956 và TCVN 7887 loại I
 • Công nghệ Micro-seal đem lại hình ảnh đồng nhất, linh hoạt trên bề mặt
 • Độ phản quang có độ bền cao đến 7 năm, dành cho biển báo dưới những điều kiện không quá khắc nghiệt
 • Nguyên liệu dễ dàng thi công
Màng phản quang 7931 màu vàng cấp 3M
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang 7931 màu vàng cấp 3M
 
 • Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D4956 và TCVN 7887 loại I
 • Công nghệ Micro-seal đem lại hình ảnh đồng nhất, linh hoạt trên bề mặt
 • Độ phản quang có độ bền cao đến 7 năm, dành cho biển báo dưới những điều kiện không quá khắc nghiệt
 • Nguyên liệu dễ dàng thi công
Màng phản quang 7930 màu trắng 3M
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang 7930 màu trắng 3M
 
 • Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D4956 và TCVN 7887 loại I
 • Công nghệ Micro-seal đem lại hình ảnh đồng nhất, linh hoạt trên bề mặt
 • Độ phản quang có độ bền cao đến 7 năm, dành cho biển báo dưới những điều kiện không quá khắc nghiệt
 • Nguyên liệu dễ dàng thi công
Màng phản quang 4092 khổ 48in x 50yd đỏ
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
Màng phản quang 4092 khổ 48in x 50yd đỏ
 
 • Đáp ứng yêu cầu ASTM D4956 và TCVN 7887 loại IV và loại IX
 • Phù hợp với loại đường cao tốc
 • Công nghệ dạng khối hiện đại "full cube"
 • Các phần tử phản quang phát huy hiệu quả 100%