An toàn thực phẩm

6479 Đĩa Petrifilm kiểm nhanh tổng khuẩn hiếu khí, 500đĩa/thung
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
6479 Đĩa Petrifilm kiểm nhanh tổng khuẩn hiếu khí, 500đĩa/thung
 
  • Kết quả nhanh.
  • Dễ sử dụng.
  • Chính xác, có tính nhất quán.
  • Tăng năng xuất lao động.
6478 Đĩa Petrifilm kiểm nhanh tổng khuẩn hiếu khí, 50đĩa/hộp
Giá: Liên hệ
Giá mới: Liên hệ
6478 Đĩa Petrifilm kiểm nhanh tổng khuẩn hiếu khí, 50đĩa/hộp
 
  • Kết quả nhanh.
  • Dễ sử dụng.
  • Chính xác, có tính nhất quán.
  • Tăng năng xuất lao động.