Tin tức

Cân chỉnh cho đồng hồ chênh áp
Đăng lúc: 14/04/2017

Một ứng dụng đo lưu lượng thông thường được sử dụng một áp lực của Gage Magnehelic® sai với một ống Pitot để đo áp suất vận tốc. Áp lực vận tốc này sau đó có thể dễ dàng chuyển đổi thành vận tốc hoặc tốc độ dòng chảy

Lựa chọn Đồng hồ đo áp suất khí nén tiết kiệm
Đăng lúc: 20/03/2017

Trong việc sử dụng và lựa chọn đồng hồ đo áp suất khí nén không đòi hỏi khắc khe về vật liệu cấu thành nên đồng hồ, chỉ cần lựa chọn thang đo trên đồng hồ cho đúng với cái hiện trạng đang sử dụng.